Doeleinden van de gegevensverzameling

Dixon & De Jaeger BV (in het vervolg aangeduid als “DDJ&”) matcht opdrachtgevers en kandidaten op het gebied van directie, management en toezichthoudende functies in de culturele en creatieve sector. Wij willen bijdragen aan een sterke culturele en creatieve sector en doen dit het liefst samen met jou. Daarom hopen we met onze kandidaten en opdrachtgevers een langetermijnrelatie aan te gaan. Hiervoor is het belangrijk dat er wederzijds vertrouwen is. Wij doen dan ook ons uiterste beste om je privacy te beschermen. Wij willen je garanderen dat de informatie die je met ons deelt vertrouwelijk blijft en enkel gebruikt wordt voor de doeleinden die in dit document worden uitgelicht of waar jij toestemming voor hebt gegeven.

Als je vragen of opmerkingen hebt op het gebied van privacy in relatie tot onze dienstverlening, dan kun je contact opnemen met Bram De Jaeger:

Dixon & De Jaeger BV
Laan 26-28
1181AB Broek in Waterland

Bram De Jaeger

Telefoon: +31 6 30 33 93 15

E-mail: bram@dixon-dejaeger.com

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Hieronder vind je een opsomming van de manieren waarop wij je persoonsgegevens kunnen verzamelen:

 • Je bezoekt onze website
 • Je vult jouw gegevens in op onze website
 • Je geeft ons toestemming via email om gebruik te kunnen maken van onze services
 • Je gaat een zakelijke relatie aan met DDJ&

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens verzamelen wij niet zomaar, maar met een reden: door het verzamelen van jouw gegevens kunnen je verder helpen. De onderstaande doeleinden geven de redenen weer waarom wij jouw persoonsgegevens verzamelen:

Communicatie

Om je te informeren over mogelijk interessante vacatures, evenementen en/of onze dienstverlening.

Bemiddeling

Om ervoor te zorgen dat wij je een passend aanbod doen beoordelen wij je geschiktheid en beschikbaarheid.

In het kader van een overeenkomst met een werknemer of zelfstandig ondernemer 

Hierbij gaat het om de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een) eventuele uitzend-, detacherings- of arbeidsovereenkomst(en), stageovereenkomst en/of overeenkomst van de opdracht.

In het kader van een overeenkomst met een opdrachtgever

Hierbij gaat het om de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving, selectie, terbeschikkingstelling en/of inhuur van professionals. Personeels- en salarisadministratie

Wij willen jou natuurlijk wel je salaris kunnen uitbetalen.

In het kader van een overeenkomst met een leverancier 

Hierbij gaat het om de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst met leveranciers om onze services te kunnen aanbieden of uit te bouwen.

Ontwikkeling

Wij zijn betrokken bij je carrièreontwikkeling. Om deze reden leggen wij eventuele trainingen, opleidingen en andere vormen van loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling vast.

Management

Er zijn ook wettelijke redenen waarom wij persoonsgegevens vastleggen zoals: het (doen) verzorgen van interne controle, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole. Maar denk hierbij ook aan het identificeren, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid, afdrachtverminderingen, premievrijstellingen en/of premiekortingen en overige wet- en regelgeving.

Welke informatie wordt door ons verzameld en opgeslagen, waarvoor wordt deze informatie gebruikt, en waar dien je op te letten?

DDJ& verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder bemiddeling, consultancy en recruitment. DDJ& kan onderstaande persoonsgegevens van jou verwerken als je een professional en/of zakelijke relatie bent van DDJ&.

Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat wij de beschikking hebben over jouw juiste en relevante gegevens. Hieronder vind je de gegevens die wij verzamelen en opslaan per doelgroep:

Websitebezoeker

Als je de website van DDJ& (https://dixon-dejaeger.com/) bezoekt, kan DDJ& de onderstaande gegevens verwerken:

 • Strikt noodzakelijke en vrijwillig mee ingestemde cookiegegevens.
 • Op onze website of social media-account vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, testimonials, etcetera).
 • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, etcetera).

Sollicitanten 

Dit gedeelte geldt voor sollicitanten naar functies die verschijnen op onze vacaturesite (opportunities.dixon-dejaeger.com / ddj.recruitee.com).

DDJ& kan op een van de volgende drie manieren je persoonsgegevens voor wervingsdoeleinden verzamelen:

 1. Je solliciteert via opportunities.dixon-dejaeger.com:
  Je gegevens worden in principe maximaal 180 dagen bewaard. Hiervoor geef je toestemming bij het insturen van je sollicitatie. Dertig dagen voor het verstrijken van die termijn ontvang je per e-mail een bericht waarin we je vragen of we je gegevens mogen bewaren in ons kandidatenbestand, zodat DDJ& je bij toekomstige vacatures makkelijk kan bereiken. Indien je daar geen toestemming voor geeft, worden je gegevens na 180 dagen verwijderd.
 2. Wij werven je via openbare bronnen:
  DDJ& kan openbare bronnen zoals LinkedIn raadplegen om kandidaten te vinden die beschikken over vaardigheden en interesses die aansluiten bij vacatures waarvoor we werven. Als DDJ& denkt dat er een mogelijke match is, dan nemen wij contact met je op en vragen je of je interesse hebt in de betreffende vacature. Is dit het geval, dan vragen wij je om dit via het sollicitatieformulier kenbaar te maken, zie punt 1.
 3. Je wordt door iemand doorverwezen:
  iemand die je kent denkt dat je beschikt over vaardigheden, ervaring en interesses die aansluiten bij de vacatures waarvoor DDJ& werft en stuurt jouw gegevens naar DDJ&. Wanneer wij je contactgegevens ontvangen en vaststellen dat er een mogelijke match is, dan nemen we contact op en vragen je of je interesse hebt in de betreffende vacature. Is dit het geval, dan vragen wij je om dit via het sollicitatieformulier kenbaar te maken, zie punt 1.

Alle persoonsgegevens die je verstrekt via ons sollicitatieformulier of die wij tijdens het wervingsproces verzamelen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot:

 • Contactgegevens zoals volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Foto, antwoorden op screeningvragen, cv en LinkedIn-profiel.
 • Naar welke functie je hebt gesolliciteerd.
 • Statussen, aantekeningen, evaluaties en planning met betrekking tot je sollicitatie.
 • E-mailberichten met betrekking tot je carriereplanning.

Op grond van Europese wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij verplicht om je te laten weten dat het niet verstrekken van persoonsgegevens bij je sollicitatie nadeel voor je kan opleveren in vergelijking met andere kandidaten die naar dezelfde functie solliciteren.

Zelfstandig ondernemer of (tijdelijke) werknemer

Als je voor DDJ& werkt of hebt gewerkt, kan DDJ& de onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Cv, informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of competenties.
 • Gegevens over beschikbaarheid.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
 • Nationaliteit, BSN-nummer & identiteitsbewijs, werkvergunning.
 • Gegevens in het kader van een pre-employmentscreening.
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Zakelijke relatie

DDJ& verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, contactpersonen bij leveranciers en referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Geslacht

Met wie delen wij je persoonlijke gegevens?

DDJ& kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers en leveranciers die namens DDJ& diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (bewerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van jouw persoonsgegevens gebeurt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”.

Recht om je gegevens in te zien, te bewerken en te verwijderen

Zoals vastgesteld is in de AVG heb jij het recht om je gegevens in te zien en aan te passen. Heb je een bevestigingsmail ontvangen naar aanleiding van een sollicitatie, dan vind je in die e-mail links om een correctie te doen of om je gegevens te verwijderen. Je kunt ook een e-mail sturen naar bram@dixon-dejaeger.com om inzage te krijgen in je totale persoonsgegevensverwerking of wanneer je je gegevens wilt verwijderen.

Welke informatie van de gebruikers van onze website wordt door ons verder en in het algemeen verzameld en opgeslagen en waarvoor gebruiken wij deze?

Wij stellen anonieme statistieken op om het aantal bezoekers op onze website vast te kunnen stellen. Zo kunnen we zien hoe onze website wordt gebruikt, welke pagina’s het meest worden bezocht, en waar bezoekers de website verlaten. Zo kunnen we de website continu verbeteren voor jouw gebruiksgemak. Wij stellen géén individuele gebruikersprofielen op en verbinden de gemeten statistieken niet met persoonlijk identificeerbare informatie. Zo blijf jij dus anoniem als websitebezoeker.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door je webbrowser op je computer of andere apparatuur worden geplaatst. Als je onze website nogmaals bezoekt, wordt de informatie die in deze cookies is opgeslagen weer naar je webbrowser gestuurd. DDJ& maakt op haar website alleen gebruik van functionele en analytische cookies. Deze cookies hebben geen of slechts een geringe impact op je privacy.

Functionele cookies

Wij maken gebruik van verschillende cookies om onze website op juiste wijze te laten functioneren. Hierbij gaat het om cookies die je taalvoorkeur onthouden, de snelheid van de website optimaliseren, en om je – indien je bent aangemeld op LinkedIn – binnen één klik het LinkedIn-profiel van onze medewerkers te tonen.

Analytische cookies

De website van DDJ& maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij willen je er wel op wijzen je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Je kunt op elk moment jouw toestemming voor het verzamelen van gegevens via Google Analytics stoppen. Meer informatie over Google Analytics en jouw gegevens vind je op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Illegale inhoud

Wij vragen je rekening te houden met het feit dat jij als enige verantwoordelijk bent voor alle teksten die je in ons systeem hebt ingevoerd of naar ons hebt verstuurd (bijvoorbeeld de antwoorden op screeningvragen). De informatie die je aan ons toezendt, moet precies zijn en mag geen inbreuk inhouden op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en mag niet strijdig zijn met de wet, de concurrentiewetgeving of andere relevante bepalingen, officiële regels, de rechten van derde partijen in het algemeen of het openbaar beleid. Wij vragen je dan ook om geen cv’s voor anderen aan te maken zonder hun uitdrukkelijke toestemming of voor niet-bestaande personen. Tot slot moet de foto die je ons toestuurt recent zijn en jouw gezicht tonen. In de toekomst gaan je persoonsgegevens vast wijzigen, bijvoorbeeld als je een nieuwe functie krijgt of verhuist. Jij bent verantwoordelijk voor het bijhouden van je contactgegevens.

Wie verwerkt je gegevens? 

Onze vacaturesite opportunities.dixon-dejaeger.com of ddj.recruitee.com wordt gehost door Recruitee BV. Recruitee BV is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens en kan bij jouw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor technische ondersteuning en voor het onderhoud van de vacaturesite. DDJ& heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Recruitee. Meer informatie over Recruitee en privacy lees je hier: https://recruitee.com/nl/security-privacy

Voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp, een Amerikaans bedrijf dat onderdeel is van de Intuit Group en voldoet aan de Europese privacyregelgeving. DDJ& heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Mailchimp. Lees meer over Mailchimp / Intuit en privacy: https://www.intuit.com/privacy/statement/

Links

Onze website bevat links naar andere websites. DDJ& is niet aansprakelijk voor de privacy naleving van die andere websites. Houd dit in gedachten als je onze website verlaat: lees de privacyverklaring op elke website waarop persoonlijke informatie wordt verzameld. De privacyverklaring die je nu leest, is alleen van toepassing op de informatie die op de website(s) van DDJ& wordt verzameld.

Gegevensbeveiliging

Om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens beveiligd zijn, gebruiken wij encryptie (SSL) en handmatige veiligheidsprocedures. Je kunt zelf controleren of onze SSL-encryptie is geactiveerd. Kijk hiervoor naar het sleutelsymbool onderaan je browser en bekijk of de url start met https.

Toezichthoudende autoriteit

Autoriteit Persoonsgegevens | is de toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens door DDJ&.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan eenzijdig worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website. Deze privacyverklaring is vastgesteld op: 1 dec. 2022

Vragen?

Heb je nog vragen over deze privacyverklaring, stuur dan een e-mail naar bram@dixon-dejaeger.com.